empat jenis darjat manusia..

December 2, 2010

Khalid bin Ahmad menyatakan bahawa darjat dan kualiti manusia terbahagi kepada empat jenis iaitu :

1. Manusia yang tahu (mengerti) dan dia tahu bahawa dia tahu.
   Yang demikian ialah manusia yang berilmu yang boleh dijadikan  
   pemimpin..

2. Manusia yang tahu, tapi dia tidak tahu bahawa dia tahu.
   Orang yang demikian sedang tertidur dan perlu dibangunkan..

3. Orang yang tidak tahu dan dia tahu bahawa dia tidak tahu..
   Orang yang demikian perlu dibimbing supaya menjadi cergas..

4. Orang yang tidak tahu, dan dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu..
   Orang yang demikian harus dijauhi..

0 comments:

Post a Comment

a story of an old woman and the prophet Muhammad SAW~